Support varje dag till 21:00

Råd med det bästa!

Support att göra badrum själv

Frostvakt.

Frostvakt, isvakt & stuprörstinare.

Frostvakten skyddar rör, vattenledningar, behållare, avlopp, stuprännor, hängrännor, dräneringsrör, vattenmätare, vattenrör, vattenmätare, växthus, luftvärmepumpen eller annan känslig utrustning.

Kabeln är lämplig för frostskydd av PEX-rör, PEL-rör, kopparrör och stålrör samt dräneringsinstallationer.

Istappar, isproppar och frostsprängningar är tack vare frostvakten ett minne blott! Kabeln justerar automatiskt beroende på hur kall den är.

Kabeln kan kan också monteras inuti vattenledningar med en specialnippel. Termostaten som är inbyggd är är vattentät och kan läggas i vatten eller fuktiga miljöer. Värmekabel försedd med jordad stickpropp för anslutning direkt till 230V.

Frostvakt

Termostatkablar slås på automatiskt när temperaturen sjunker till +5 ° C. Vid temperaturer över + 8 ° C kopplas kabeln bort och använder ingen ström.

Frostvakten är S- och CE-märkt.


Support via tel, e-post, video, broschyrer och Youtube.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.


Frostvakt / frostskyddskabel Inkl stickkontakt och inbyggd termostat.