Support varje dag till 21:00

Råd med det bästa!

Support att göra badrum själv

Frostvakt.

Frostvakt, isvakt & stuprörstinare.

Kakelplattan AB kan här tillsammans med Heatcom erbjuda frostvakten.

Frostvakten är en mobil värmekabel försedd med jordad stickpropp för anslutning direkt till 230V. Frostvakten passar för de flesta typer av frostskydd och varmhållning såsom stuprännor, hängrännor, dräneringsrör, vattenmätare, vattenrör, vattenmätare, växthus m.m. Istappar, isproppar och frostsprängningar är tack vare frostvakten ett minne blott!

Frostvakt

Frostvakten har en inbyggd termostat som startar vid +3grader och stänger av vid +12grader - ingen risk för överhettning och frostvakten minimerar energiåtgången.

Frostvakten är S- och CE-märkt och frostvakten är helt fri från PVC.


Support via telefon och e-post


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.


Frostvakt med termostat.