Support varje dag till 21:00

Råd med det bästa!

Support att göra badrum själv

Spackel Cementbaserat väggspackel. Kiilto KL Fiberförstärkt.

Pris ink moms: 230 kr per säck

Beskrivning:
20 kg
Artikelnummer: 6411500000000

Kiilto KL är ett cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel för avjämning av aggregerade väggar och som ska användas i samband med glasfibernät. Lämpligt att använda i våtrum för avjämning av väggar innan tätskikt och plattsättning. Lämpligt även för ytterväggar och socklar som behöver spacklas innan målning. Idealisk för att användas med glasfibernät för att förstärka väggar av murverk.

Ytorna som ska spacklas ska vara fasta, rena och fria från damm. Torra ytor måste förfuktas innan spackling. Nästa spackelskikt får appliceras först när det tidigare har genomhärdat. Den tidigare ytan bör slipas före ny applicering. Om arbetet sker utomhus, skydda ytan mot direkt solljus och vind.

Beställ / fråga
Artikelnummer: 6411500000000
Produktnamn: Cementbaserat väggspackel. Kiilto KL Fiberförstärkt.
Ditt namn:
Gatuadress:
Postnr och ort:
Telefon:
E-post:
Vill Ni prenumerera
på vårt nyhetsbrev:
Meddelande: