Support varje dag till 21:00

Råd med det bästa!

Support att göra badrum själv

Att tänka på vid uppsättning av kakel och klinker i badrum.
Kakelplattor ger en fast yta. För bra resultat får inte underlaget svikta utan ska vara fast och stabilt.

Våtrum t ex badrum förses med tätskikt (VT). Generellt kan man säga att i rum med golvbrunn så är det ett våtrum (VT).

I t ex kök sätter man kakel som ett vattenavvisande skikt (VA). Det behövs inget vattenavvisande skikt för kök. Vid sättning ska underlaget vara torrt, rengjort och fritt från lösa partiklar.

Eventuell olja, spackelrester, färg, tapet och liknande skall avlägsnas. Om underlaget lossnar så följer kaklet med. En annan sak att tänka på är att man får se hur det ser ut bakom våtrumsmattan eller duken. Det har hänt att man byggt in fuktskador som hade synts vid avlägsnandet av mattan.

Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10° C.

Fall mot golvbrunn skall utformas i underlaget och förekomma i sådana delar av utrymmet som kan bli utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill.

Golvlutning skall vara minst 1:100. På golvytor under badkar och kring golvavlopp skall dock lutningen vara minst 1:50.
Skivor av organiskt material (ex trä) får inte användas som underlag för kakel.

VÄGG
Gipsskivor skall vara monterade enligt gipsskivstillverkarens anvisningar. Ett lager 13 mm standardgips monterad på reglar med 400 mm centrumavstånd eller två lager 13 mm gips på reglar med 600 mm centrumavstånd. Ytan skall före plattsättning vara ren, torr och fri från damm. Glöm inte att ta reda på var reglarna sitter i väggen om Ni ska sätta upp vägghängda handfat och dylikt.
Lättbetong skall spacklas alternativt putsas enligt tillverkarens anvisningar. Betong skall vara minst två månader gammal och gjuten mot slät form. Eventuell cementhud skall avlägsnas.
Puts skall vara brädriven slätputs.

GOLV

Golvspånskiva skall vara 22 mm och upplagd på stöd med max 300 mm centrum- avstånd, och limmad och skruvad enligt tillverkarens anvisningar.
Vi rekommenderar att alltid lägga gipsskiva över spånskivan.
Betong skall vara minst två månader gammal och vara brädriven. Ytan skall vara slät och torr, utan hål och sprickor, samt väl rengjord från damm, fett och cementslam. Eventuell avjämning kan ske med Maxit fästmassa. OBS! läs alltid den information och vägledning som finns på förpackningen.