www.kakelplattan.se

Kiilto flytspackel, tätskikt Kerasafe+ & elektrisk golvvärme.

Måtto - Råd med det bästa. Privat & företag. Support från start till mål.

Renovera badrummet med tätskikt - golv.

Lägga tätskikt med duksystem = folie = tätskiktsmattor.

För våtzon 1 och våtzon 2 = hela våtutrymmet. Detta system har ett ånggenommotstånd på 3,3 miljoner s/m (branschkrav är 1 miljon s/m).

Vi antar att väggarna är klara med våtrumsgips eller vanlig gips (den blev godkänd 20150701). Duken (vatten- och ångtät våtrumsfolie) limmas med duklim. Samtliga våder överlappas med 5 cm och limmas med lim för brunsmanschett och skarvar.

Våtprimer

Rolla våtprimern (Kiilto Keraprimer) på sugande underlag. Låt den torka.


brunnsmanschett

Ta ur klämringen och placera foten till Puruskniven (när det är Purus golvbrunn) i golvbrunnen. Montera brunnsmanschetten (Kiilto KeraBrunnsmanschetten) över golvbrunnen och gör hål för piggen till puruskniven. OBS låt brunnsmanschettens (Kiilto KeraBrunnsmanschetten) lim inte stöta i varandra, då är det bara slänga den!


Badrum

Mät och kapa ut golvvåderna från duken (Kiilto Kerasafe) så att de helt överlappar väggvådernas utvik som skall vara minst 5cm ut på golvet. Mät även ut för eventuella håltagningar för avloppsrör.


folie

Kläm ut limmassa (Kiilto KeraSeal) och fördela limmet över hela på brunnsmanschetten (Kiilto KeraBrunnsmanschetten) enligt bilden.


tvättstuga

Fördela ut limmassan (Kiilto KeraSeal) på utviket som ligger på golvet. Tänk på att inte fördela limmassan (Kiilto KeraSeal) på för stora delar av rummet så att det torkar.

TIPS! Rolla inte mer än 1 st folievåd / bredd åt gången och nu ska Ni snabba på.
Skulle det bli blåsor har limmet hunnit torka!

Badrum

Rolla sedan duklim (Kiilto K2) på övriga ytor där duken ska täcka golvet, dock inte ut på brunnsmanschetten (Kiilto KeraBrunnsmanschetten) och utviken.

BKR-godkännt

Rulla direkt ut duken (Kiilto KeraSafe) på hela golvet och över utvik från väggen i det blöta duklimmet (Kiilto K2)och limmassan (Kiilto KeraSeal). Gör ett litet hål för Purusknivens pigg.


matta

Pressa fast våden (Kiilto KeraSafe) noga, så att all luft avlägsnas under duken (Kiilto KeraSafe). Ett tips är att lägga säckar över duken (Kiilto KeraSafe) vid golvbrunnen så att duken (Kiilto KeraSafe) pressas naturligt ner vid golvbrunnen.


manchett

Skär hål med Puruskniven. Om du har någon annan typ av golvbrunn kan du höra av dig till Kakelplattan för rådgivning. Ta upp foten till Puruskniven ur golvbrunnen. Lägg blå (gammal modell) eller grå klämring över golvbrunnen och ta sedan hjälp av silen som medföljer för att trycka ner klämringen i sitt rätta läge.

TIPS! Lägg ut fixsäckar över golvbrunnen som trycker duken mot limmet!


tvättstuga

Fortsätt med nästa våd (Kiilto KeraSafe). Rolla golvet med duklim (Kiilto KeraGreen) och fördela ut lim (Kiilto KeraSeal) på föregående dukvåd, 5 cm till stecket så att den nya dukvåden (Kiilto KeraSafe) läggs omlott. Montera direkt en ny duk (Kiilto KeraSafe) i blöta duklimmet (Kiilto KeraGreen). Pressa ut luften som finns bakom. OBS att filmen visar fel, duklimmet ska inte användas i överlappen mellan dukarna. Uppdatering på filmen kommer.


safe

Fördela ut limmet (Kiilto KeraSeal) runt röret och montera fast manschetten (Kiilto KeraSafe Kragmanschetten) i det blöta limmet (Kiilto KeraSeal).

Våtprimer

Försegla alla överlapp, skarvar och remsor genom att pensla över med duklimmet. Se till att inga blåsor eller glipor finns. Släta ut med en plastspackel.

pipe

Montera innerhörn (Kiilto KeraSafe innerhörn) och ytterhörn (Kiilto KeraSafe ytterhörn) på samma sätt som manschetterna (Kiilto KeraSafe Kragmanschetten) med hjälp av limmet (Kiilto KeraSeal) och tryck fast ordentligt.

TIPS! Ta sand i en plastpåse (ta dubbla påsar så inte sanden rinner ut) och använd påsen som en press mot innerhörnet!


safe

Var noga att det inte finns blåsor och glipor. Släta ut med en plastspackel.


Våtprimer

Nu ska det vara klart och tätt. Vänta i minst 12 timmar innan plattsättning kan göras (kontrollera naturligtvis att allt sitter fast).


fuktsparr
Offert

Vi ger dig support fram till 21:00. Varje dag, året om.

Kontaktforumlär
054-18 81 80
info@kakelplattan.se

Support att göra badrum själv

Länkar:

Granitkeramik Klinker Kunders renoveringar

Känner du dig osäker?

Vi ger dig support fram till 21:00. Varje dag, året om.

Ring och få hjälp. Vill du skicka ett mail istället, så kan du använda länken nedan för att komma till kontaktformuläret.
Tveka inte att höra av dig.
Telefon: 054-18 81 80
E-post: info@kakelplattan.se


Support att göra badrum själv