Flytspackel.

Flytspackel

Flytspackel eller avjämningsmassa används för att förstärka, jämna eller skapa lutande golv i badrum, kontor, institutioner och lätt industri.

Fiberflytspackel (flytspackel med armeringsegenskaper) kan också användas för ingjutning av elektrisk golvvärme eller vattenburen värme.

Flytspackel är inte avsedd som egen slityta och måste därför täckas med en lämplig beläggning, till exempel klinker, granitkeramik, vinylmatta, linoleum, parkett eller stenplattor.

I våtrum skall flytspackel täckas med godkänt membran, se byggkeramikrådets rekommendationer.


Badrum med fall till golvbrunnen och golvvärme.

Vi använder oss här av fiberarmerat flytspackel, fästprimer, armeringsnät, byggspackel samt avstängningslist.

Gör det självfilmerna nedan om flytspackling kan förstoras upp!


Läs mer detaljerat om varje moment.

Underlag

Betongytor skall vara rengjorda från cementspill, damm, oljerester och andra orenheter. Dammsug noggrant och om det ligger kvar limrester så ska det tas bort. Använd barkspade eller slipmaskin.

Finns det spånskiva ska allt löst spån, damm och övriga rester dammsugas bort. Använd armeringsnät för mer stabilitet. Näten är nästan 1 kvadratmeter stora och har maskmått 5 till 10cm. Tjockleken på armeringen ska vara minst 2,5mm.

Undvik nät som kan rullas ut (hönsnät).

Golvtemperatur

Golv- och rumstemperaturen skall vara mellan +10°C och +25°C när spackelmassan läggs. Nedre gräns för temperaturen i underlaget är + 8°C.

Drag, från avlopp och rörgenomföringar, bristande tilltäckning av dörröppningar osv kan också ändra avbindningsegenskaperna för spackelmassan och påverka slutkvaliteten.

Flytspacklet bör normalt inte läggas på betonggolv där fuktigheten är högre än 90% relativ fuktighet (RF).

Primning med fästprimer

Underlaget skall alltid primas med fästprimer innan avjämningsmassan läggs på. God primning är förutsättning för ett porfritt och plant golv med god vidhäftning mot underlaget.

Primer har 3 egenskaper som gör flytspacklingen bättre, därför ska du inte hoppa över detta. Det kostar inte så mycket.

 1. Fast man har dammsugit och gjort rent så finns det rester kvar. Primern bildar en fin film som binder detta.
 2. Primerns film gör att fukten i flytspacklet inte försvinner ner i underliggande material. Gammal betong och underlag som RF som övriga rummet suger mycket fukt.
 3. Primerns film hindrar luft att stiga under bränningen. Resultatet av stigande luft kan bli blåsor och luftkratrar i ytan. Detta kan även ske när det är för lite eller för utspädd primer. Även låg temperatur kan förstöra. Utifrån vad som är känt tycks huvudorsaken till uppsprickning och bom (luftfickor under flytspacklet) vara en kombination av för lite rengöring och starkt sugande underlag. Det kan krävas primning två gånger.

Påföring av primer med styv borste kan också förbättra inträngningsegenskaperna för primern.

Blandningsförfarande för fästprimern:

Betonggolv:
- 1 del primer & 3 del vatten.
Spånskiva:
- Bara primer.
Starkt sugande:
- 1 del primer & 2 del vatten.

Om spånskivegolv

Om man har spånskiva ska armeringsnät för flytspackel användas. När primningen är klar ska armeringsnätet läggas ut. Armeringen ska vara av kvalitet punktsvetsat stålnät tråddiameter min 2,5 mm och maskvidd 50-100 mm. Sätt fast nätet i golvet med häftpistol eller skruva fast det. Låt det gå omlott på varandra.

När nätet är på plats ska kabeln läggas ut. Använd Er av kabelleverantörens anvisningar och här måste en behörig elektriker godkänna utläggningen. Obs att jordfelsbrytare ska finnas för badrum. Lägg inte kabeln där du sedan ska borra för att göra infästningar för exempel toalettstol. Glöm inte givarkabeln. Den ska läggas ut 50 cm ut från väggen och brukar ligga i ett rör som gör att man kan byta känselkroppen. Testa att kabeln är hel innan flytspackling.

Se vår sida om elektrisk golvvärme med priser, instruktioner och videofilm.

Rätt fall på flytspacklet till golvbrunnen

Innan man häller ut flytspackel är det bra att ha nivåmarkörer i golvet. Använd nivåpinnar med tejp undertill eller skruvar (vid spånskivegolv) med platta huvuden. Ca 2-4st per kvadratmeter. Mät av med vattenpasset så att det inte blir bakfall, även efter flytspacklingen!

Fallet närmast golvbrunnen bör ligga 1:50 till 1:150. Övrig yta bör vara 1:100 till 1:200.

Spärra av den kraftigare lutningen vid golvbrunnen med avstängningslisten som är 2m.

Nu är det dax för flytspackling

Man behöver följande:
 • Stor kraftig hink. 20 - 25 liter.
 • Blandningsmaskin som är stark, hobbyborrmaskiner har en tendens att gå sönder.
 • Visp/blandare för spackel.
 • Litermått.
 • Stövlar.
 • Skyddspapp på golvet när man transporterar flytspacklet.
  Avstängningslist.
 • Nivåpinnar (vid spånskivegolv kan man använda sig av skruvar med platt skalle så att man ser när flytspacklet är i rätt nivå).
 • Man bör vara 2 personer varav en är van (ring oss gärna så vi kan ge tips och support).

Blandningen

Följ blandnings- och appliceringsanvisningarna enligt säcken. Minsta avvikelse kan göra flytspacklet svagt och poröst. När det gäller flytspacklet så ska pulvret ha en temperatur mellan 15 och 20°C och vattnet mellan 5 och 15°C.

Temperaturen i den färdiga massan bör vara > 15°C. Fiberflytspacklet blandas med borr och visp i 2-3 minuter tills massan är homogen och klumpfri. Färdigblandad massa skall användas inom 20 min.

Rekommenderad vattenmängd är det som står på säcken, varken mer eller mindre. För mycket vatten reducerar massans fasthet, förorsakar separation och ger en ojämnare och fulare yta.

Fallbyggnad

Lutningen ska vara enligt nedan:

 1. Ytor som utsätts för regelmässig vattenbegjutning ska ha en lutning på 1:50 - 1:150 ( dvs mellan 20 mm/m - 6,7 mm/ m).
 2. Övrig golvyta eller utrymmen som delvis utsätts för vatten ska ha en lutning på 1:100 - 1:200 (dvs mellan 10 mm/m - 5 mm/m.)

Det får aldrig förekomma bakfall i våtutrymmet. Det ska alltid vara fall mot brunnen i våta utrymmen. OBS! Spackla kant i kant med golvbrunnen. Golvbrunnen får under inga omständigheter spacklas över.

Det finns 2 generella sätt att flytspackla ett badrum.

Alternativ 1. Självavjämnande spackel (svårast).

Utläggning

Täta ner i golvbrunnen med någon kraftig påse (det får inte läcka ner i rören som är anslutna till golvbrunnen). Börja att fylla rummet med flytspackel. En vanlig höjd som man kan räkna med vid värmegolv är 24 mm i genomsnitt.

När hela rummet är fyllt (har Ni skruvar med platta huvuden så skruva ner dem till rätt nivå så ser Ni när flytspacklet når över skruvskallen) så tar Ni en lång käpp med en ditsatt skopa i änden. Om man kan så ska man stå i dörröppningen och ösa med skopan. Det är viktigt att skopan ska få plats i golvbrunnen.

Börja att ösa ur golvbrunnen, häll det som är i skopan utmed väggarna. I och med att hålet i golvbrunnen är lägsta punkten kommer det att blir ett naturligt fall mot den. Vill man bearbeta massan så gör det med en tandad spackelspade eller piggroller och fös massan från området där man inte vill ha så mycket flytspackel.

Observera återigen den så kallade öppentiden som är cirka 10 minuter, beroende på tjocklek. När massan blivit gångbar efter 2-4 timmar går du in på ytan och tar bort avstängningslisten. Massan har ännu inte blivit hård vilket möjliggör att du kan ”skära” bort kanten på massan så det blir en jämn och slät övergång mot golvbrunnen.

För att avjämningsmassan inte ska rinna ner till oönskade ställen, ska självhäftande avstängarlist monteras. Ta bort den när man kan gå på flytspacklet. Se även till att det inte finns några springor eller glipor på golvet mellan skivor, golv/väggvinkeln eller liknande. Det kan gå åt många säckar när källaren fylls!

Alternativ 2

Med avstängningslisten stänger man av 1 kvadratmeter med golvbrunnen i centrum. Flytspacklet fylls nu utanför golvbrunnen. Häll utmed väggarna så att flytspacklet rinner mot avstängningslisten. Se till att Ni har tätat sprickor. När man fått en bra yta och flytspacklet är gångbart så ta bort avstängningslisten. När det har torkat ännu mera så bygger man upp fallet mot golvbrunnen med ett trögflytande byggspackel. Ett exempel är vårt byggspackel.Allmänt

När man har flytspacklat och man ser att det är bakfall, vad gör man? Det finns två sätt, hyr en slip och slipa ner golvet (det dammar fruktansvärt mycket och är svårt att få bra). Det andra sättet är att prima och sen flytspackla igen.

Om ni inte lägger tätskikt (vänta 1 cm per dag innan tätskiktet ska på) eller fix och plattor på en flytspacklad yta ska flytspacklet täckas med en byggplast. Detta för att hindra en överhärdning på flytspacklet. Överhärdningen kan orsaka sprickor och flytspacklet kan lossa.


Priser och specifikationer:

Support via tel, mail & instruktionsvideo. På varor vi säljer!

Beskrivning:
Övrigt: Varje dag inkl helgdag till 21:00.
Artikelnummer: 100
Pris (inkl moms): 0:-


Mer info Offert
Blandarhink

Blandarhink

Beskrivning: 20 liter
Övrigt: Kraftig med gradering och handtag. Bra för ex flytspackel, fix och fogblandning.
Artikelnummer: 5060228182259
Pris (inkl moms): 49:-


Mer info Offert
Flytspackel för badrum och tvättstuga. Kiilto Floor Heat DF 3-50mm

Flytspackel för badrum och tvättstuga. Kiilto Floor Heat DF 3-50mm

Beskrivning: 20 kg
Övrigt: dammfri och halvflyt
Artikelnummer: 6411512001203
Pris (inkl moms): 135:-


Mer info Offert
Superflytande flytspackel. Kiilto Tasoflex

Superflytande flytspackel. Kiilto Tasoflex

Beskrivning: 20 kg
Övrigt: Snabb
Artikelnummer: 6411512017204
Pris (inkl moms): 179:-


Mer info Offert
Kiilto EPS Light DF. 17 kg & 45 liter. 15 säck per pall.

Kiilto EPS Light DF. 17 kg & 45 liter. 15 säck per pall.

Beskrivning: 45 liter.
Övrigt: Miniorder är 1 pall (15 säck).
Artikelnummer: 6411512030173
Pris (inkl moms): 3735:-


Mer info Offert
Topplan

Topplan

Beskrivning: 20 kg
Övrigt: Extremt bra flytförmåga, 1 - 10 mm, lokalt (max 2 m²) upp till 20 mm. Bara för betong.
Artikelnummer: 6411512261201
Pris (inkl moms): 260:-


Mer info Offert
Spackel för golvbrunn. Kiilto 70.

Spackel för golvbrunn. Kiilto 70.

Beskrivning: 20 kg
Övrigt: Snabbt, 5 - 100 mm. Ej flytande.
Artikelnummer: 6411512327204
Pris (inkl moms): 149:-


Mer info Offert
Flytfix. Kiilto Floorfix DF

Flytfix. Kiilto Floorfix DF

Beskrivning: 20 kg
Övrigt:
Artikelnummer: 6411512396200
Pris (inkl moms): 289:-


Mer info Offert
Flytspackel fiber. Kiilto Plan Rapid

Flytspackel fiber. Kiilto Plan Rapid

Beskrivning: 25 kg
Övrigt:
Artikelnummer: 6411512701257
Pris (inkl moms): 170:-


Mer info Offert
Fästprimer. Kiilto Fix Primer

Fästprimer. Kiilto Fix Primer

Beskrivning: 5 liter
Övrigt:
Artikelnummer: 6411513699058
Pris (inkl moms): 709:-


Mer info Offert
Fästprimer. Kiilto Start Primer

Fästprimer. Kiilto Start Primer

Beskrivning: 1 liter
Övrigt:
Artikelnummer: 6411513702017
Pris (inkl moms): 88:-


Mer info Offert
Nivåpinnar

Nivåpinnar

Beskrivning: 10 st
Övrigt: 65 mm med tejp
Artikelnummer: 7317341182511
Pris (inkl moms): 66:-


Mer info Offert
Avstängarlist 30x30mmx2M

Avstängarlist 30x30mmx2M

Beskrivning:
Övrigt:
Artikelnummer: 7350020480096
Pris (inkl moms): 45:-


Mer info Offert
Hink Twist stop.

Hink Twist stop.

Beskrivning: 30 liter
Övrigt: Extra kraftig. Bra för ex flytspackling.
Artikelnummer: 7391142053928
Pris (inkl moms): 243:-


Mer info Offert
Armeringsnät rutor 70 mm X 70 mm X 2,5 mm

Armeringsnät rutor 70 mm X 70 mm X 2,5 mm

Beskrivning: Storlek 74,5 X 114,5 cm
Övrigt:
Artikelnummer: 7391142089125
Pris (inkl moms): 60:-


Mer info Offert
Piggroller

Piggroller

Beskrivning:
Övrigt: Tar bort luftbubblor i flytspackel.
Artikelnummer: 7391142562505
Pris (inkl moms): 163:-


Mer info Offert
Bredspackel för flytspackel

Bredspackel för flytspackel

Beskrivning: Rundtandad 400 mm
Övrigt: Plywoodhandtag och stålblad.
Artikelnummer: 7392460690543
Pris (inkl moms): 134:-


Mer info Offert

Känner du dig osäker?

Vi ger dig support fram till 21:00. Varje dag, året om.

Tveka inte att höra av dig. Vi ger dig support fram till 21:00 och har alla bra råd.
Ring oss och låt oss hjälpa dig. Vill du skicka ett mail istället, så kan du använda länken nedan för att komma till kontaktformuläret.
Telefon: 054-18 81 80
E-post: info@kakelplattan.se


Support att göra badrum själv